KÂRHANECİ LANGA FATMA

Edirnekapı semtinde bayağı bir mahalleye mutasarrıfa olarak kibarane ve zarifane kâr-hanecilik etmekte olan ve hakkında Zabtiye müşirinin bile hükm ve nüfuzu carî olamıyan meşhure Langa Fâtıma şevvalin yirmi sekizinci günü vedâ’-i kâr-hane-i fena edip gitmiş olduğundan İstanbul’un en büyük kâr-hanesi kapandı ve ondan sonra ol mertebe muhteşem bir kâr-hane açılmadı. Vefatına bâzı şu’ara “Öldü Langa Fâtıma” terkibini tarih düşürdü. (bu mısra ebced hesabıyla 1271 senesini gösterir)

[Metnin imlâsı aynen iktibas edilmiştir]

Ahmed Cevdet Paşa, Tezâkir-i Cevdet (Cavit Baysun neşri), c.I, s.50, İstanbul 1991.

Yorumlar