Kayıtlar

Mart, 2013 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

İNEGÖL BELEDİYE REİSİ OSMAN BEY’İN TELGRAFI

GÂVURA GÂVUR DİYEN SULTAN İKİNCİ MAHMUD

Resim

MİDHAT PAŞA’NIN TAİF’DEN MEKTUBU

Resim

DEVLET-İ ALİYYE’NİN EŞKIYAYA İSTİMALET POLİTİKASI

Resim
Sinan ÇULUK
Osmanlı Devleti’ne karşı isyan eden Celalilerin en büyüğü Karayazıcı Abdülhalim’dir. Onun öldürülmesiyle hareket kardeşi Hasan tarafından sürdürülmeye çalışılmıştır. Bu aşamada uzun süreli bir savaşın tahribinin ve iki taraftan katledilen nüfusun fazlalığı, devleti yeni politikalar geliştirmeye yöneltti. Muhtemelen Sadaret Kaymakamı Mahmud Paşa’nın yazdığı ve Sultan Üçüncü Mehmed’e sunduğu bu vesikada çeşitli öneriler yer almaktadır. Üst kısmında Sultan Üçüncü Mehmed’in el yazısı ile önerilerin kabul edildiği bildirilmektedir. Günümüze de yansıyan yönleri olan bu durumun anlatımı oldukça sade bir Türkçe iledir. Yorumsuz olarak takdim ediyorum.
Belge Metni: 
Saadetlü padişahım. Geçende ferman-ı hümayunuz ile öte yakada olan beğlerbeğilere ahkâm-ı şerife gönderilüp “mürd olan Yazıcı nâm la‘înin iğvası ile fesad ve şenaat üzre levendat ve sekban taifesinden her kangısı tevbe ve istiğfar idüp beğlerbeğilerin ve beğlerin hizmetlerin ihtiyar iderse ve yahud behremend olmak ümmi…

ROBERT KOLEJ'İN TEMEL ATMA TÖRENİNİN CANLI ŞAHİDİ AHMED SAFİ BEY ANLATIYOR

Resim