Kayıtlar

Temmuz, 2017 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

O SİZE GÖRE DEĞİL

Resim
Avrupa Devletleri, 1815 Viyana Kongresi’ne dâhil etmedikleri Osmanlıyı resmen “Batı Uygarlığı” çerçevesinde görmediklerini ilan etmişti. Aslında onlar için uygarlık sadece Batı dünyasının inşa ettiği haliyle geçerli olup, kendi dünyaları dışında kalan bütün uygarlık havzaları barbardı. Çin, Hint, Mısır, Osmanlı uygarlıklarının kendi nazarlarında kıymet-i harbiyesi yoktu.

#tarih dergisinin Ağustos 2017 sayısında ele aldığım “Çörçil Olayı”nın bir aşamasında İngiltere Sefareti Baştercümanı Pisani, Osmanlı Hariciye Nazırı Akif Efendi ile pervasızca ve çok kaba şekilde konuşurken, Tercüme Odası kâtiplerinden Halis Efendi araya girmeye çalışır. Diplomasi mesleğinden geldiği için, Pisani’nin gösterdiği tepkinin Emerich De Vattel’e ait 1758 tarihli “Milletler Hukuku” kitabında yeri olmadığından bahsetmek ister. Lafı ağzından alan Pisani cevabı yapıştırır; «o size göre değil». Akif Efendi, Avrupalıların Osmanlıyı medeni milletler arasında saymadığından o cevabın verildiğini söyl…

KUDUZ İLACI (DOMUZ HAYASI-ANGUT ETİ)

Resim