Kayıtlar

Şubat, 2014 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

SOFA TEZKİRESİ

Resim

YUSUF ZİYA PAŞA’NIN ÜÇÜNCÜ SELİM'İ HAMAM FIKRASIYLA ELEŞTİRMESİ

Resim
Yusuf Ziya Paşa Osmanlı Devleti’nin en uzun süre görevde kalan sadrazamlarındandır. Mısır’a Napolyon’un önderliğinde asker çıkaran Fransızları oradan tahliye etmek için kurulan ordunun başına Sadrazam olarak serasker tayin edilmiştir. Üç yıl süren bu seferde başarılı olmuş ve Sadaret’i uhdesinde bırakılarak İstanbul’a döndüğünde yine görevini yapmıştır. Mısır Seferi'ne dair hazırlatıp kendini anlattırdığı "Ziyaname" adlı eser yeni yazıya da aktarılmıştır.  Sicill-i Osmani’de biyografisi etraflıca anlatılır. Mehmed Süreyya Bey’in İstanbul cemiyet ağzından derlediği muhakkak olan “Zevcesi Kandilli Hamamı ustalarından Ayşe Hanım'a mahkum idi” cümlesinden hanımına büyük bir sevgi duyduğu anlaşılmaktadır. Osmanlı Arşivi’ndeki bir belgede bu kazıyyeyi pekiştirecek bazı satırlara rastlanmıştır. Üç yıl süren Mısır Seferi’nden dönüşte hasretini çektiği karısının İstanbul’dan çıkarak beş-on konak ileride kendisini karşılaması için padişah Üçüncü Selim’den izin iste…