SOFA TEZKİRESİSinan ÇULUKBu belgenin adı "Sofa Tezkiresi" dir.  Yeniçeri Ocağı'na yoldaş olup ismi "Yol Defteri" ne kaydedilen Mehmed Ataullah Efendi'ye verilmiştir. Yeniçeri Gülbanki’nin de yeraldığı bu belge vaktinde de nadir olduğundan eski bir belgeden istinsah edilmiştir…


Müminiz “Kalu Bela”dan beru Hakk’ın birliğini eyledik ikrar
Bu yola vermişiz seri nebîmiz Ahmed-i Muhtar
Ezelden beru mestâneleriz
Nûr-ı İlâhî’de pervâneleriz
Bu cihanda bir bölük dîvâneleriz
Sayılmayız parmağla
Tükenmeyiz kırmağla
Taşramızdan sormağla kimse bilmez ahvâlimiz
On iki imam on iki tarîk cümlesine dedik “belî”
Üçler, Yediler, Kırklar Nûr-ı Nebî Kerremallahü Ali
Pirimiz Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli….


Yorumlar