Kayıtlar

Ekim, 2013 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

MİLLETİN VE LİSANIN ADI

Resim
Sinan ÇULUK
Celal Nuri [İLERİ] nin bana ilginç gelen Türkçemiz adlı eserinden bir bahis ve mündericatı.

MİLLETİN VE LİSANIN ADI
Nedir? Bu da takarrür etmemiştir. Millet-i İslamiye, Millet-i Ahmediye, Ümmet-i Muhammediye… ilh. gibi kelimât birer medlûl-i fennî değildir. Türkler, Türk’ü kaba telakki ettiklerinden bu unvan ile kendilerini nadiren kast ederlerdi. Lakin ilmî ve tarihî bir adları olmak lazımdır. Fikrimce milletimizin adı –Şimal ve Şark Türkleri yani muhtelif Tatar kabâili ve Çağatâîlerden tefrîkımız için- (Osmanlı Türkü) veya (Garp Türkü)dür. Şu ikinci lakabı –gayr-i me’nus olmakla beraber- diğerine tercih ederim. Çünkü aynı lisanı mütekellim Türkler tâbi‘iyyetten ayrıldıklarından veya asla tâbi‘iyyet-i Osmaniye’ye girmediklerinden –Kırımlılar, Şirvanlılar, ilh. gibi- Osmanlı sıfatı onlara şamil olamaz. (Garp Türkü) ıstılahı daha fennî ve kat‘îdir. Lisana gelince, o da sadecede Osmanlıca değildir, Türkçe’dir. Şimal ve Şark Türkçesi’nden tefrîkı için (Osmanlı Türkçesi) veya …

LÜTUF VE İHSAN

Resim
Sinan ÇULUK

Hükümdar ve güç sahiplerinin lütuf ve ihsanlarından nemalanmak doğu toplumları için sıradandır. Köy ve mahalle adlarında bile ne kadar çok Lutfiye, İhsaniye isimlerine rastlanır. Tabasbus, el etek öpmek benzeri tabirler acaba batı toplumlarında ne kadar yaygındır, bilemediğim için bir yargıda bulunamayacağım. Bizde ise en basit bir dükkanın açılışında, reklam maksatlı hediye dağıtıldığında insanların birbirini ezmesi, deprem gibi bir afette yardım kamyonlarının toptan çalınması gibi gayri insani olaylar, eski lütuf dönemi hissiyatının hala sürdüğünü gösteriyor. Şu son paket bile toplumun tüm katmanlarının hala devlet babanın kendilerine bir lütufda bulunduğuna dair kanaat beslediğini ortaya koyuyor. İsteklerini terör ile gündeme getirenler bile sanki mahcubiyet içindeler. “Biz daha fazla lütuf bekliyorduk. Koskoca devlet baba bize bunu mu layık gördü” havası var. Aleviler, Sünni Müslümanlar, Rum, Ermeni azınlıklarda da aynı hayal kırıklığı sözkonusu. Devletine …