sculuk@gmail.com

Fotoğrafım
http://www.sinanculuk.blogspot.com.tr/ Bu sitenin yazılarıyla görsel malzemeleri internet ortamında kaynak gösterilse dahi iktibas edilemez, kopyalanamaz. Ancak canlı bir link ile bağlantı verilebilir. Yazılı basın, akademik yayın gibi ortamlarda sayfa adresi kaynak gösterilmelidir. İzinsiz veya link verilmeden kopyalandığı takdirde 5846 sayılı "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu" uyarınca takibatta bulunulur.

30 Mart 2015 Pazartesi

MİTHAT SERTOĞLU'NU VEFATININ YİRMİNCİ YILINDA RAHMETLE YAD EDİYORUM

1913 İstanbul doğumludur. 1907’de Saraybosna’dan Kozan’a hicret eden, sonra İstanbul’a yerleşen bir aileye mensuptur. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni bitirdikten sonra 1946 senesinde o zamanki adıyla “Arşiv Umum Müdürlüğü”nde göreve başladı. 1955 yılında arşivin ilk rehberini yayınladı. Çalışmaları ile göze çarptığından 3 Mayıs 1958’de vekâleten, 15 Ağustos 1960’da asaleten Arşiv Umum Müdürlüğüne getirildi. 1961-71 arasında da İÜ Tarih Bölümü’nde dersler verdi. Bu derslerin büyük kısmını Arşiv’de dershane haline getirdiği bölümde verirdi. Atilla Çetin, Suraiya Faroqhi gibi öğrencileri oldu. 
Ülkenin kıt imkânlar içinde bunaldığı altmışlı yıllarda kurumun Uluslararası Arşiv Kongrelerine katılması, personelin yurtdışına eğitim amacıyla gönderilmesi için her türlü zahmete göğüs gerdi. Bu sayede Osmanlı Arşivi tüm dünyada daha çok tanınmaya ve araştırmacıların ülkemize gelmesine sebep oldu. Arşiv personelini hem yayına zorlamak, hem de telif hakkı alarak iktisaden rahatlamalarını sağlamak maksadıyla “Belgelerle Türk Tarihi Dergisi” nin kurulmasına ön ayak olmuş ve bu dergi ile birçok arşivcinin çalışmalarını yayınlatmıştır. 1973 yılında kendi isteğiyle emekli oldu. 
15 yıllık fiili genel müdürlüğü döneminde efsane arşiv müdürü kimliğiyle uluslararası tarih ve arşivcilik camiasının en önemli isimlerinden olmuştur. Arşivin yeniden yapılandırıldığı 1986-87 döneminden itibaren genç arşiv personeline hizmet içi eğitim vererek engin tecrübelerini yeni nesle aktarmaktan kaçınmamıştır. Emekliliğinden sonra da tarih alanında kitap ve dergi yayınlarında çalışmış, yüzlerce makale, çok sayıda kitap yayınlamıştır. Şahsen kendilerinin mümtaz mesleki hayatını örnek almaya çalışan bir mübtediyim...
29 Mart 1995’de vefat ederek Çamlıca Mezarlığı’na defnedilmiştir. Merhum genel müdürümüz Mithat Sertoğlu’na vefatının 20. Yılında Allah'tan rahmet diliyorum.