Kayıtlar

Ağustos, 2012 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

SULTAN ÜÇÜNCÜ SELİM'İN KIYAFET TASARIMCILIĞI

Resim
Sinan ÇULUK

Arşivin en eski üstadlarından Musa Adıga tarafından Üçüncü Selim’in sonlarına tahmini olarak tarihlenen (bizce de isabetli),  bir belge sunuyorum.
Üçüncü Selim’in son derece hassas ruhlu olduğu malumdur. Bu hassasiyeti o kadar ileri düzeyde olmalı ki, kendi kurduğu Levent Kışlası ve Nizam-ı Cedid subaylarının kıyafetlerinde gözüne hoş görünmeyen, kendine göre estetiğe mugayir ayrıntılara bile müdahale ediyor. Elbiseleri genel olarak güzel ve yakışmış olarak nitelendirse de Tatar cepkenine benzettiği üst kıyafetlerinin kollarındaki yarma modeli beğenmiyor, üstelik Arnavut ciğercilerin kıyafetine benzetiyor (demek ki o zamanlarda cepkeni yarma kollu Arnavut ciğerciler epeyce yaygınmış ). Kolların dikilmesinden memnun olacağını belirtiyor. Yanında bulunan bir üst düzey görevli de muhtemelen sadrazama bu talebin ilgili makama iletilmesi için bu tezkireyi kaleme almış. 

Bihi
Veliyyünniema Efendim, Geçen gün Eski Saray binişinde Levend Çiftliği zabitanından cedîd esvab giymiş birka…

BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ ARAŞTIRMACI LİSTESİ VE ARAŞTIRMA KONULARI 1921-1960

Düzenleyen; Sinan ÇULUK
Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde 1921-1960 yılları arasında araştırma yapmış araştırmacıların isimleri ve araştırma konularına dair hazırlanmış listeyi sunuyorum. 

Listede toplam 536 araştırma konusu izni mevcuttur.  Aynı araştırmacı birden fazla konu için de izin alabildiğinden tekil araştırıcı sayısının çok az olduğu görülür.

 "Avrupa ve Amerikalıların yıllarca Osmanlıyı incelemelerine rağmen Türklerin Osmanlı araştırmalarını hiç umursamadıkları"na dair geçmiş yılların şehir efsanesinin de yıkıldığı, araştırmacıların ülkelerine göre yapılan istatistikle ortaya çıkmaktadır. 

Listeye göre 452 Türk, 84 yabancı uyruklu araştırma izni alınmıştır. Aradaki uçurum her şeye rağmen bu milletin tarihine ilgisinin hiç kaybolmadığını gösteriyor.  O yıllarda araştırma izinleri fevkalade zorlukla veriliyordu. Buna rağmen yabancı araştırmacıların sayısı da oran olarak gayet iyidir. 
Ülkelere Göre Araştırma İzinleri Türkiye 452 ABD 16 Avusturya 1 Belçika 1 Bulgaristan 9 Filistin 1…