EN ESKİ KÜTÜPHANE MAKBUZU -BİLİNEN-


Sinan ÇULUKHafız İsa Efendi'nin Sultan Osman Kütüphanesi'nden ödünç aldığı Şifa-i Şerif Şerhi Aliyyü'l-Kârî kitabının makbuzu şimdiye dek rastladığım en eski Osmanlı kütüphane makbuzudur. 5 Nisan 1823 tarihli bu belgeden eskisine şimdilik ulaşılamamıştır. 

Bihi
Cennet-mekân merhûm Sultan Osman Han aleyhi’r-rahmet-i ve’l-gufrân hazretlerinin kütüphâne-i celîlelerinden bir cild Şifâ-i Şerîf Şerhi Aliyyü’l-Kârî  vedîa olmak üzre tarafımızdan ahz olunmuşdur. Fî 23.B.sene 238 [5 Nisan 1823]
[Mühür]
Hafız İsa
Yorumlar