SULTAN ÜÇÜNCÜ SELİM'İN KIYAFET TASARIMCILIĞISinan ÇULUK


Arşivin en eski üstadlarından Musa Adıga tarafından Üçüncü Selim’in sonlarına tahmini olarak tarihlenen (bizce de isabetli),  bir belge sunuyorum.

Üçüncü Selim’in son derece hassas ruhlu olduğu malumdur. Bu hassasiyeti o kadar ileri düzeyde olmalı ki, kendi kurduğu Levent Kışlası ve Nizam-ı Cedid subaylarının kıyafetlerinde gözüne hoş görünmeyen, kendine göre estetiğe mugayir ayrıntılara bile müdahale ediyor. Elbiseleri genel olarak güzel ve yakışmış olarak nitelendirse de Tatar cepkenine benzettiği üst kıyafetlerinin kollarındaki yarma modeli beğenmiyor, üstelik Arnavut ciğercilerin kıyafetine benzetiyor (demek ki o zamanlarda cepkeni yarma kollu Arnavut ciğerciler epeyce yaygınmış ). Kolların dikilmesinden memnun olacağını belirtiyor. Yanında bulunan bir üst düzey görevli de muhtemelen sadrazama bu talebin ilgili makama iletilmesi için bu tezkireyi kaleme almış. 


Bihi

Veliyyünniema Efendim,
Geçen gün Eski Saray binişinde Levend Çiftliği zabitanından cedîd esvab giymiş birkaç kimesne nazar-ı mülûkâneye dûş olmağla esvablar güzel ve şemseleri yakışmış lakin Tatar cepkeni gibi kolları yarma olduğundan Arnabudlara benzemişler. Acaba şu cepkenlerin kolları yarılmayup bayağı biniş kolu gibi dikili olsa olmaz mı? Esvab ta’biri addolunmayarak giyenlere kollarınızı dikdirin bayağı entari ve biniş kolu gibi bütün olsun zira böyle yakışmayor. Ciğerci Arnabudlara benzemesün deyu heriflere izin verip dikdirseler pek haz eylerdim buyurulmağla mahalline ifade içün işaret olundu efendim.Yorumlar