SAHAFLARDA SAHİH MÜSLİM OLUR MU?

Talebe-i ulûmdan biri sahhaf çarşusuna varup zurefa-yı sahhafînden birine
-Sizde bir "Sahih-i Müslim" var mıdır?
diyerek alacağı kitabı sual etmiş. Sahhaf latîfeci bir âdem olduğundan
-Efendi ben kırk yıldır bu çarşudayım. Bunda sahih müslim görmedim yokdur.
Deyu sahhafların insafsızlığını ima ile beraber talebeye güzel bir nükteli cevap verir.


Yorumlar