AYASOFYA MİHRABINDAKİ ŞAMDANLAR


İstanbul Büyük Ayasofya Camii mihrabının iki yanında duran şamdanlar Mohaç Savaşı’nın ganimetlerindendir. 1526 senesinde Kanuni Sultan Süleyman Macar Kralı II. Layoş’u Mohaç’da bozguna uğratıp Budin’i ele geçirmişti. Bu savaşın ardından elde edilen ganimetleri getiren Makbul İbrahim Paşa bunlardan Diana, Apollon, Herakles heykellerini Atmeydanı’na diktirmişti. Kral Matyas’ın kilisesinden aldığı şamdanları da Ayasofya’da mihrabın iki yanına koydurmuştur. O zamandan beri de orada durmaktadırlar.Yorumlar