OSMANLI ARŞİVİ ARAŞTIRMA İZNİ

Bu iki belge Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde araştırma izninin bir zamanlar nasıl zor elde edildiğinin belgesidir. Tarih Bölümü öğrencilerinden altı kişinin arşivde araştırma yapmalarının gerekli olduğunu koskoca Uzunçarşılı önce rektörlüğe bildiriyor. İstanbul Üniversitesi Rektörü Cemil Bilsel de bu talebi Başbakanlık Müsteşarlığına iletiyor. Oradan izin çıktıktan ve müsteşarlığın yazısı arşive geldikten sonradır ki araştırmacılar arşive girebiliyor. Aşağıdaki belgelerin bu husus düşünülerek okunması, gelinen noktayı idrak etmemize yardımcı olabilir. Gelinen noktada araştırmacı arşivde izin formunu doldurduğu andan itibaren araştırmaya başlayabilmektedir.
Yorumlar