ÇUKULATA FABRİKASI"Altmış sene evvel sarfiyatı hiç hükmünde olduğu halde bugün Avrupa’da kahve istihlakati derecesini bulmuş olan çukulata ticareti gittikçe ehemmiyetini arttırmaktadır."

Yüz sene evvelki bir gazeteden aldığım bu kupürde ne de güzel “çukulata” olarak yazılmış. Şimdi böyle yazanlara “vay imlası bozuk” diye tipi kayık muamelesi yaparlar. Adamlar imlayı da oturtmuşlar, ticaretinin ehemmiyetini de belirtmişler. Nerede kaldı şimdikilerde bu tecessüs. Sahi bu “çikolata” imlası hangi densizin marifeti acaba…


Yorumlar