ORHAN BEY MÜLKNAMESİ


667 sene önce 1348 Temmuz ayı başlarında yazılan bu mülkname günümüzde Topkapı Sarayı Arşivi'nde muhafaza edilmektedir.
Yorumlar