PADİŞAH KIZLARINA ADAY DAMAT KRİTERLERİ


Şubat 1886 tarihli bu belge Sultan İkinci Abdülhamid’in sadrazamı Kamil Paşa’nın elinden çıkmadır. Sultan Abdülmecid’in kızlarından Mediha Sultan’a koca bulmak için aranılan kriterlerden bahseden kısmını öne çıkardım. Kamil Paşa bu kriterleri dört maddede şöyle dile getiriyor; 1-Padişahın akrabalığına nail olacak kişinin atası dedesi bile Devlet-i Aliyye’nin önde gelen devlet adamlarından olmalıdır. 2-Güzel ahlak sahibi olmalıdır.3- Asla kadın yüzü görmemiş ergen olmalıdır. 4-Yaşı otuzdan aşağı, kırktan yukarı olmamalıdır.

Bu dört madde üzerine gözden geçirdikleri adayların bir çoğu yapılan araştırmalar sonucu ayarı bozuk çıktığından adaylıktan elenmişlerdir. Bunlara örnek olarak verdiği isimleri nakletmiyorum.

Kamil Paşa bu yazısının sonunda Mediha Sultan’a namzet olarak, Şura-yı Devlet [Danıştay] üyesi merhum Necip Efendi’nin oğlu, Londra Sefareti başkatipliğinden ayrılmış Ferit Bey’i öneriyor ve bu kriterlere uyan Ferit Bey, sonradan herkesin bildiği meşhur hain Damat Ferit olarak tarihe geçiyor.

METİN:

Mediha Sultan hazretlerinin emr-i mesnûn-ı izdivacı hususunda nazar-ı itinaya alınan mevaddın birincisi şeref-i sıhriyyet-i şahaneye mazhar olacak zatın eben an ceddin rical-i Devlet-i Aliyye’den olması ikincisi hüsn-i ahlak ashabından bulunması üçüncüsü asla kadın yüzü görmemiş ergen olması dördüncüsü sinni otuzdan dûn kırktan efzûn olmaması kazıyyeleri idüğünden bu esaslar üzerine gözden geçirilen bendegândan bir çoğu inde’t-tedkîk kem-ayar zuhur ederek hesabtan çıkarılmıştır.
Yorumlar