FOTO MÜKERREM TARİHİN TEKERRÜRÜ NUMARA 9


Ölmez bu vatan farz-ı muhal ölse de hatta
Çekmez kürenin sırtı bu tâbût-ı cesîmi
Geçenlerde Fatih Sultan Mehmed'in sandukasından kalkarak işgal donanmasına ibretle bakışına dair bir kartpostal neşretmiştim. Şimdi de Bursa'nın Yunan işgalinden kurtuluşu sonrası Osman Gazi'nin sandukasından kalkarak Türk askerine elini öptürdüğü bir kartı neşrediyorum. Kartpostaldaki şiirleri topluca yazıyorum.
Yeşil Bursa’nın kurtuluş günü Eylül 1338
“Biz ol âlî-himem erbâb-ı cidd ü içtihadız kim
Cihangîrâne bir devlet çıkardık bir aşiretten”
Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın,
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk’ın,
Kim bilir, belki yarın belki yarından da yakın.
Yunanlıların facia-i işgali 8 Temmuz 1336
 Foto Mükerrem yazısı ve seri numarası 9 da okunuyor. Demek ki bunlar bir dizi halinde yayınlanmış kartpostallar. Diğerlerini de aradım nette ama bulamadım.


Yorumlar