ZENGİNİN OKUNA ÜFLENE ÜFLENE REKOR KIRDIRILIRSolak Mustafa Ağa Dördüncü Mehmed devrinde okçuluğa dair “Kavsname” isimli bir kitap yazmış. Aşağıdaki fotoğraf bu eserden bir iktibas yapan Atıf Kahraman’ın “Osmanlı Devleti’nde Spor” isimli kitabından alındı. Solak Mustafa devrinde namlı ve eser sahibi bir okçu. Yine de hayıflanmadan edemiyor; eski padişahlar ve vezirler bu spora şöyle destek olurlar, böyle katkıda bulunurlardı falan dedikten sonra kendi kabiliyetleriyle maharetlerini sıralıyor. Bu başarılarına kuru bir “aferin”den gayri destek olunmadığından yakınıyor. Yeni pehlivanlar çıkmamasını bu ihmale bağlıyor. Hatta fakir birinin okçulukta kırdığı rekorun sayılmadığı, zengin birinin attığı okun mecazen üfleye üfleye rekor kırmaya yönlendirildiği bir ortamdan bahsediliyor. Bu devir bizim yükselme devrimiz diye adlandırılan devir. İnsan kalitesi böyle olunca devletin duraklamaya girmesi kaçınılmaz olur tabii ki.Yorumlar