TULUMBACI TEZKİRESİ
Bu kaydı bir münşeat mecmuasında gördüm. Vaktinde tulumbacılara yani bugünün itfaiyecilerine verilen tezkirenin ibarelerini muhtevi. Tulumbacılar da başıboş bırakılmamış. Ne zor şartlarla tezkire alabiliyorlarmış. Zaten mahallenin namusu onlardan soruluyordu en azından. Belgenin aslını görünceye kadar suretiyle idare etmek üzere kayıtlara geçsin.


Yorumlar