KAMİL PAŞA VE ŞAİR EŞREF EFES HARABELERİNDE


İzmir’in merkez olduğu vilayete 19.Yüzyılda Aydın Vilayeti adı verilmektedir. Daha önce Abdülhamid’e iki defa sadrazam olan Kıbrıslı Mehmed Kamil Paşa, Kasım 1895-Ocak 1907 arasında bir anlamda sürgün olarak Aydın valiliği görevini yürütmüştür. Görev yılları sırasında Şair Eşref de bu vilayette çeşitli görevlerde bulunmuş, bir ara da gözetim altında tutulmuştur. Kamil Paşa ile oldukça hoş diyalogları fıkra halinde anlatılagelmektedir. Kamil Paşa’nın görev süresinde Efes kazıları sürmekteydi. Kazı alanına yaptığı ziyareti o tarihlerde fotoğraflamak aklına gelmiş. Oğlu Said ve Şair Eşref de bu seyahate eşlik etmişler. “Türk Arkeoloji Tarihi” ve “Türk İdare Tarihi” açısından çok önemli bu iki fotoğrafı takdim ediyorum.Yorumlar