ANADOLU'NUN YETİM YAVRULARINA

Balkan Harbi'nde canını kurtarabilenin akın akın kaçtığı zamanlardan itibaren Anadolu'da kan, acı ve gözyaşı devri hüküm sürdü.
Adeta "matemi dinmeyen gam diyarı" haline gelen bu bahtsız memleketin yüzü gülsün, bir daha böyle şiirleri yazacak hissiyata sahip şairleri, gözü yaşlı boynu bükük yetimleri olmasın.
ANADOLU’NUN YETİM YAVRULARINA
matemi dinmeyen gam diyarında
gözleriniz yaşlı, boynunuz bükük
hayatınız daha ilk baharında
neden size oldu çekilmez bir yük?
ey hazin çehreli yetim yavrular,
ne çabuk düştünüz hicran yoluna
burada sizleri kim arar, sorar?
buradan gidilir hüsran yoluna
şefkat umduğunuz bu hissiz ilde
size açılacak kaç kucak vardır?
hâlâ neşvesiyle çıldıran belde
kaç yetim gözünü silmeye kâdir?
ruhum ıstırapla titrerken size
bir teselli olsam mateminize
derdim yaşamamın hikmeti varmış,
insan olan yetim kalbi sararmış!
337-Haziran [1921]
Şükufe Nihal


Yorumlar