LA REVOLUTION

Yeni Osmanlıların Revolution/İnkılab gazetesinin başlığı. O tarihlerde Demokrat Müslümanlar nasıl ses veriyormuş! Başlığın sağ tarafında yazılı Şuara 227. ayetin sonu ile. "Ve se ya’lemullezîne zalemû eyye munkalebin yenkalibûn / Zulmedenler hangi akıbete uğrayacaklarını göreceklerdir." Bir de bunun Fransızcasını sola yazmışlar. Bunlar ilk devrimcilerimiz. Bu adamlara o zamanlar bir çok şey diyorlardı da bilselerdi "gomonist" derler, başka bir sıfat aramazlardı.Yorumlar