"TÜRKÇE" YERİNE "LİSAN-I OSMANİ"Dâhiliye Nezareti’nde Tesri-i Muamelat Komisyonu vardı. Devletin işleyişini kolaylaştırıcı kararlar alınması düşünülen bu komisyonun belgelerinin birinde gördüğüm ibretlik hadiseyi sizlere nakledeyim.

Günümüzde Makedonya’da kalan Manastır Vilayeti’nde yeni istihdam edilecek polislerin Türkçe okur-yazar olması şartı telgrafla bildirilmek isteniyor. Komisyondan geçen bu kararın telgrafla Manastır’a tebliğ edilmek üzere yazılan müsveddesine aynen “Türkçe okur-yazar” ibaresi konulmuş. Ne var ki işgüzar bir Türkçe düşmanı kalem şefi Türkçenin üzerini çizip “Lisan-ı Osmani” yazmış.


Bizler kendi öz dilimize ne zamana kadar bir hanedan adından başka bir şey olmayan Osmanlılara izafetle Osmanlıca diyeceğiz yahu. Şu art niyetli katip bunu düşmanlığından yapıyordu. Bizler ise ahmaklığımızdan...


Yorumlar