MOSTAR KÖPRÜSÜ VE SERVET-İ FÜNUN CEHALETİ

Şu fotoğrafın alt yazısını hep birlikte okuyalım.

"Hersek'te: Mostar şehrinin manzarası ve kadim Romalılar zamanından kalmış bir köprü"

Alttaki Fransızca ibare de aynı mealde...

Fotoğraf bir devrin entelektüellerinin geçit resmi yaptığı Servet-i Fünun'dan alınma. Ahmed İhsan'ın izni olmadan asla yayınlanamaz belki de bu alt yazıyı bizzat yazmıştır. O devrin adamları çoğunlukla kendi tarihimiz hakkında ayrıntılı malumat sahibi değillerdi. Basmakalıp bilgilerle bir yere kadar gelip tıkandılar.

Demek ki bilgi sahibi olamadıklarından "Devlet"e de sahip çıkamadılar.


Yorumlar