YENİÇERİ AĞASI PENÇESİ VE MÜHRÜ

Klasik dönem Osmanlı Tarihi'nin en önemli unsurlarından Yeniçeri Ocağı'nın Başkomutanına Yeniçeri Ağası denirdi. Kendine özgü, durmuş, oturmuş bir sistemleri vardı. Bu çerçevede Ağa'nın imzasına "pençe" denilirdi. Kullandığı mühür beyzi (elips) şekilli olup, kağıdın üzerine yarım basılırdı. Burada "Ağa-yı Yeniçeriyan-ı Dergah-ı Âlî Ahmed" yazılı pençe ve mührünü görüyorsunuz. Bu Ocağın ortadan kaldırılmasıyla beş yüz yıllık gelenek, görenek, usul, erkan, kaide bilcümle ne varsa tarihe karıştı. Bunlar kaldı yadigar...
Yorumlar