SALİHA HATUN

Padişahın cerrahbaşısının kızı, çocuğunu doğururken vefat etmiş. Baba için ne acı bir an. Sen başhekim ol, kızına şifa yetiştireme. Allah rahmet eylesin.

Kitabe Metni:

Ser-Cerrah-ı Hassa el-Hac Hafız Osman Efendi’nin kerimesi vaz-ı haml esnasında irtihal-i dâr-ı beka eden merhume ve mağfur-leha Saliha Hanım ruhuna Fatiha.


Yorumlar