İSLAM DİNİNİ SEÇEN FRANSIZ SAATÇİ

Fransa’dan çıkıp gelen bir saatçi yedi-sekiz yıl Osmanlı topraklarında yaşadıktan sonra İslam Dini’nin hak din olduğunu anlıyor ve Müslüman oluyor. Bunu tabii ki saadetlü devletlü sultana bildirmeyi ihmal etmiyor ve mükâfat olarak günde on beş akçe ile dergâh-ı âli çavuşluğu payesini kapıyor. Gerçek kimliğini ve İslam’ı seçtikten sonraki ismini şu an için bilemiyoruz. İlerleyen zamanda bunu tespite yönelik bir çalışmaya fırsat bulurum umarım. Sultan Dördüncü Mehmed devrinde tam da Sabatay Sevi’nin Mesih olmak iddiasıyla zuhur ettiği yılda gerçekleşen bu ihtida olayının takipçisi olacağım.

METİN

Hüve
Şeref-i İslâm ile müşerref olmakla
yevmî on beş akçe ile Dergâh-ı Âlî Çavuşluğu
verilmek buyruldu. 20 M[uharrem] sene [10]77
[23 Temmuz 1666]

Saadetlü Devletlü Sultanım Hazretleri Sağ Olsun Hakk Teâlâ hazretleri ömr ü devletinizi yevmen fe yevmen ziyade eyleye. Âmin yâ Rabbelalemin. Bu fakir kulunuz Francis vilayetinden çıkup yedi sekiz yıldır ehl-i İslâm vilayetindeyim. Şimdi bildim ve anladım ki İslam Dini hak din olduğun. Ol ecilden Din-i İslam’a girüp ve saadetlü sultanıma kul olmağa geldim. Baki ferman lütf [u] ihsan saadetlü sultanım hazretlerinindir.

Kulunuz
Saatçi


Yorumlar