ÇEMBERLİTAŞ VEZİR HANI KİTABESİ

İstanbul Çemberlitaş semtinde bulunan İstanbul'un en büyük tarihi hanlarından biridir. İstanbul'un orta yerinde harabe vaziyette bulunması hiç hoş değildir. Herhalde mülkiyet problemleri gerçek bir restorasyona imkan sağlamıyor. Yoksa finans-kapital şimdiye kadar böyle bir işlenmemiş hazineyi boş bırakmazdı.
Vezir Hanı Kitabesi1070 tarihinde Sadrıesbak merhum Köprülü Mehmed Paşa ihyakerdesi olan bu bina-yı cesim 1312 senesinde zelzeleden harab olmuş iken 1321 tarihinde Odabaşı Mustafa Efendi marifetiyle tecdiden tamir edilmiştir.


Yorumlar