BUHURİZADE MUSTAFA ITRİ


Büyük bestekarımız Itri'nin esas işi İstanbul Esirciler Kethüdalığı idi. Damadı da aynı meslek erbabından ve İstanbul Esirciler Kethüdası imiş. Benim de katkım bu olsun Itri Efendi'ye...

"Kethuda-yı Esirciyan Buhurizade Damadı el-Hac İbrahim Ağa"


Yorumlar