HAMİD'İN RUHŞAH'A MEKTUBUSultan Birinci Abdülhamid’in pek sevdiği Ruhşah hanıma yazdığı mektuplar yıllardır bilinir. Genellikle bu mektupları padişahlığı sırasında yazdığı iddia edilmektedir. Sevdiğinin ayağı altına yüzünü gözünü sürerek geceleyin gelmesi için dil dökmesi çok hoş karşılanmaktadır. Ben de akıl yürüterek bu mektupların şehzadeliği zamanına ait olduğunu ve padişah olsa idi bu kadar yalvarmasına gerek kalmayacağını düşünüyorum. İşte bizzat Sultan Abdülhamid’in elinden çıkma o güzel mektuplardan biri…

METİN

Ruhşahım Hamîd'in Sana Kurban Ola

Cenab-ı Hallâk-ı Âlem cemî mahlûkatın halikıdır. Bir kusur ile azâb eylemez. Efendim, sana bende olmuş bir kulunum, ister beni darb eyle, ister öldür, sana teslimim. Bu gece gel, niyazımdır. Billahi sebeb-i illetim ve belki mevtim olursun. Ayağın altına yüzüm gözüm sürerek rica ederim, kendimi zabt edemiyorum.

Billahilazim.Yorumlar