DURMA VUR-ZİYA GÖKALP


Kızılelma'dan

Durma, Yunan, durma: kibrini artır!
Türklüğün başına hakaret yağdır!
Uyuyan bir kavme bu zillet azdır
Vur, eski kölesi, utandır onu!
Bırakma, uyusun, uyandır onu! 


Bu yurdun haznesi onun elinde
Fakat anahtarı senin belinde
Kalmış aç ve garip kendi ilinde
Vur, eski kölesi, utandır onu!
Bırakma, uyusun, uyandır onu!

Zorla onu, yeni revişe girsin,
Gemi yapsın, alış verişe girsin.
Fabrikalar açsın, her işe girsin,
Vur, eski kölesi, utandır onu!
Bırakma, uyusun, uyandır onu!

Sıkıştır ki ordu, donanma yapsın,
Garpta ne terakki görürse kapsın,
Türklüğü tanısın; Tanrı'ya tapsın,
Vur, eski kölesi, utandır onu!
Bırakma, uyusun, uyandır onu!

Zannetme, yaptığın hoşa gitmiyor
Terakkimiz koşa koşa gitmiyor
Emin ol, emeğin boşa gitmiyor;
Vur, eski kölemiz, utandır bizi!
Bırakma dalalım, uyandır bizi!

Ziya GÖKALP
Yorumlar