BİR TUFEYLİ


Tufeyli yaşar bir herif bir bahçeye girmiş. Bakmış ki beş altı kişi bahçede oturmuşlar eğleniyorlar. Bu adam da tufeyli olarak yanlarına gider oturur. Herif bu adamı istiskal için derler ki «şu bahçede bu Perşembe gününden gelecek Perşembe gününe kadar oturalım eğlenelim.»
Biri der ki «pekâlâ olur bir haftalık yemek benim üzerime olsun»
Diğeri «bir haftalık işret de benim üzerime.»
Bir diğeri «çalgı da benim üzerime»
Bir diğeri «bağ ücreti de benim üzerime»
Tufeyliye derler ki «siz üzerinize neyi alacaksınız?»
Tufeyli dahi «eğer bir hafta buradan bir yere gidersem Allah’ın laneti de benim üzerime olsun» demiştir.Yorumlar