TALAK-I SELASE ANDI İLE İNANDIRICI OLMAK


İntihar etmeseydi Vahdeddin yerine Osmanlı'nın son padişahı olarak tahta geçecek olan Veliahd Yusuf İzzeddin Efendi'nin evhamı çoğaldıkça çoğalır. Kanser olduğu, veliahdlikten azledildiği gibi vehimleri yüzünden etrafında rahat huzur bırakmaz. Babası Sultan Aziz'i velinimeti bilen Gazi Ahmed Muhtar Paşa da bu duruma çok üzüldüğünden ara sıra veliahd şehzadeye yazdığı mektuplarla ruhi durumunu iyiye doğru etkilemeye çalışır. Bir ara veliahdlikten azledildiğine dair vehmi iyice artan Yusuf İzzeddin Efendi'ye böyle bir durum olmadığına dair yazdığı mektubun inandırıcılığını arttırmak için öyle bir and içer ki okudukça ne zor işi varmış koca Muhtar Paşa'nın diyorum. 

[Fotoğraflar İsmail Hakkı Uzunçarşılı'nın "Ahmed Muhtar Paşa'ya Dair" adlı makalesinden"]

Veliahd-i Saltanat Yusuf İzzeddin Efendi hazretlerinin veliahdlikden iskatına dair Meclis-i Mebusan’da ve Heyet-i Ayan’da hiçbir karar ittihaz edildiyse ve bugün kendileri veliahd-i saltanat değil ise oğlum Bedreddin’in validesi olan yegâne haremim talak-ı selase ile benden boş olsun.
16 Eylül 1330 [29 Eylül 1914]

[İmza= Gazi Ahmed Muhtar]Yorumlar