SEYF GAZETESİ
Bodamyalızade Mehmed Münir Bey'in imtiyaz sahipliğinde Lefkoşa'da çıkan "Seyf" gazetesinin 5 Ocak 1913 tarihli nüshasından klişe. İmtiyaz sahibi uygun görmüş, kılıcın Arapçasını gazeteye isim verdiği yetmiyormuş gibi bir de resmini benzetmiş. Altına da "Cennet Kılıçların Gölgesindedir" anlamındaki hadisin Arapçasını eklemeyi ihmal etmemiş. Şimdi düşünebiliriz ki bu gazete ve imtiyaz sahibi siyaseten İslamcı ve emperyalizme kılıçla karşı çıkmak gerektiği fikrinde. Tam aksine İngilizlerin Kıbrıs adasındaki en büyük yardakçıları olduğundan "Sir" unvanı verilen tek Türk. Aynı zamanda Türk vakıflarının yağmalanmasından birinci derecede sorumlu olduğu iddiaları hiçbir zaman gündemden düşmeyen bir işgüzar.
Görünüşe aldanmamalı...


Yorumlar