İRLANDA HALKININ SULTAN ABDÜLMECİD'E TEŞEKKÜRÜ


İngiltere'nin zulmü altında inleyen İrlanda'da iki milyon göç, bir milyon can kaybı ile sonuçlanan "Büyük Kıtlık" dönemi kara bir leke olarak durmaktadır. İngiliz sömürgeci politikalarının yansıması olarak halkın başlıca gıdası olan patates ürününe hastalık bulaşması ile 1845-1849 yılları arasında bu felaket yaşanmıştır. Osmanlı Devleti Kraliçe Viktorya'nın muhalefetine rağmen felaketzedelere ayni ve nakdi yardımlarda bulunmuştur. İrlandalılar da bu jeste karşılık Sultan Abdülmecid'e aşağıdaki mektubu göndermişlerdi. Çeşitli kaynaklarda yanlış olarak Topkapı Sarayı'nda korunduğu söylenen bu teşekkür mektubunun aslı Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde korunmaktadır.


Yorumlar