EL FALI MÜTEHASSISI JAN POL


El falcıları günümüzde İstiklal Caddesi ve çevresindeki kafeler başta olmak üzere birçok bölgeyi mekan tutmuş vaziyetteler. Bundan tam 101 sene önce de böyle bir salgın başlamış olmalı ki el falı mütehassısı Jan Pol gazeteye ilan vermiş. Çok ilginç bu ilan metnini paylaşıyorum;

«ELE BAKAR HER GÜN BAKAR
BİR BAKIŞ 5 KURUŞTUR
Hal-i hazır ve istikbaldeki taliinizi anlamak ve her ne türlü şeye teşebbüs etmek isterseniz evvela muvaffakiyete nail olup olmayacağınızı ilmü’l-kef [Avuç içi falı] mütehassısı meşhur Fransız lisanı muallimi mösyö Jan Pol’a müracaat ederek anlamanız tavsiye olunur.
Taliiniz her gün tebeddül edebilir. Adres: Yeni Osmanlı Postahanesi karşısında
Erzurum Han numara 9»


Yorumlar