ZİYY-İ İSLAM'DA BULUNAN ALAFRANGA ÇELEBİLER


Şimdilerde milli hisleri olmayan bir güruh her operasyonda “vay borsa düştü, yok dolar fırladı” teraneleriyle şahsi çıkarlarının her zaman için millet ve devletin çıkarlarından önce geldiğini vurguluyorlar.
Memleketin başına kötünün kötüsü ne gelirse gelsin, yeter ki rakamlar aleyhlerine gelişmesin. Bunların ataları da Osmanlı devrinde aynı imiş. Demek ki her devrin adamları bunlar.
Islahat Fermanı günümüzdeki sıkıntıların ana kaynaklarından biridir. Zararlı etkileri bir nebze İkinci Abdülhamid döneminde ve Cumhuriyetin ilk yıllarında tashih edilse de etkisinden hala kurtulamadık. 1856’ tarihli  Islahat Fermanı, Arz Odası’nda okunup ilan edileceği sırada gelişen olayları Ahmed Cevdet Paşa “Tezakir” adlı eserinde anlatıyor. Paşanın yazdığına göre “Ziyy-i İslam’da bulunan” yani şeklen Müslüman olan bir grup alafranga çelebi, fermandan gayet memnun olarak “mülklerinin değer kazanmasından ve medeniyetin yayılacağından” bahsediyorlar.
Bakış açısı böylesine maddi olan adamların nesli giderek artış göstermeseydi keşke.


Yorumlar