TEVRAT VE ESTER KİTABITevrat'ın Ester kitabı günümüze ışık tutan olayları anlatan ibretli bir hikayedir. Yahudi kızı Ester'in kimliğini gizli tutarak amcası Mordehay tarafından yerleştirildiği Pers sarayında nasıl kraliçe olduğunu anlatır. Yahudilere tepki koymak isteyeyen milliyetçi Perslerin de Yahudiler tarafından nasıl katledildiğini "Kutsal" metin halinde dile getirir. Yahudilerin en büyükbayramı olan PURİM'in kökeni burada zikredilir.

Etrafımda gerçekleştirdiğim kısa bir soruşturmada kimsenin bu "sure"yi okumadığını hayretle farkettim. Sonra düşündüm de biz Müslümanlar Kuran'ı dahi okumuyoruz nerede kaldı Kitab-ı Ahd-i Atik... Bu sebeple kutsal metinlerine hala sadık tek toplum olan Yahudiler için önemli bir akidenin günümüze taşınabilirliği ihtimaline binaen bu bölümü okumanızı hararetle tavsiye ediyorum.

Ester kitabının bir bağlantısını veremiyorum, aranırsa WWW ortamında bulunuyor. Burada özellikle dikkatinizi çekmek istediğim husus "Başlangıçta halkını ve soyunu açıklamayan Ester'in takipçisi Yahudilerin ne kadarı hâlâ bu Tevrat "ayetine" uyarak soyunu ve halkını açıklamıyor". Bu coğrafyada iki bin yıldır yaşayan yahudiler hiç mi çoğalmadılar da halen bir avuç nüfusa sahipler.

Est.2: 10 Ester halkını da, soyunu da açıklamadı. Çünkü Mordekay bunları açıklamasını yasaklamıştı.
Yorumlar