SER-SİKKEGEN [SİKKEZEN] ABDÜLFETTAH EFENDİ

Kapak fotoğrafımızda yer alan hüsn-i hat Ser-Sikkegen (Sikkezen) Abdülfettah Efendi’nin “Hikmet kalem ile kaimdir” manasına gelen kelam-ı kibarın levhasıdır. Ketebe kaydı “Nemmekahu Abdülfettah Gufirelehu sene 1264” ibarelidir. 1847 tarihli bu eser o sene açılan Osmanlı Arşivi’nin ilk binası Bab-ı Ali Hazine-i Evrakı için hazırlanmıştır ve yıllardır asılı bulunduğu yerden Kağıthane’deki yeni Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ne taşınmıştır. Orijinal levha olarak muhafaza edilmektedir.
Aslen Sakız adalı bir Rum çocuğu iken Hüsrev Mehmed Paşa’nın yetiştirmesi olarak İslam Dini’ne girmiş, en iyi hattatlardan dersler görerek Osmanlı Hat Sanatı’nı üst düzeyde temsil etmiştir. Zamanla Darphane’de basılan para ve madalyalar ile kağıt paraların kalıplarını hâkk eden hakkâkların başına getirildi. Bundan dolayı “Ser-sikkezen” lakabıyla tanındı. Divanyolu'nda Sultan İkinci Mahmud Türbesi'nde sağ kapıdan girişte soldaki kabrinde medfundur.
Lakabı etrafında üretilen güzel bir fıkra da mevcuttur.
Bir gün davetli olduğu bir paşanın konağında zenci uşaklardan biri Abdülfettah Efendi’yi içeriye takdim etmek için isim ve görevini sorar. “Ser-Sikkezen Abdülfettah” cevabını alınca da uşak “Benimle dalga mı geçiyorsun” der gibi yüzüne bakar.Uşak ne yapsın, görevini yapıp duyurmak da lazım. Kendince bir çare bulur ve içeriye doğru yüksek perdeden seslenir. “Sünnetçibaşı Abdülfettah Efendi”.

Yorumlar