NECMEDDİN OKYAY

Hezarfen Necmeddin Okyay'ın 1920 senesinden kalan mührüdür. 

Medresetü'l-Hattatin'de hocalık ve Üsküdar Gülnuş Emetullah Valide Sultan Camii'nde imamlık vazifesinde bulunduğu sıralarda kendi yazdığı bir arzuhalin altında bulunan mühürde "Mehmed Necmeddin bin Mehmed Nebih" ismi kazılı. Uğur Derman hoca DİA'ya yazdığı maddede Necmeddin Efendi'nin baba ismini Abdünnebi olarak veriyor. Bu mührün sıhhatinden şüphemiz olmadığına göre baba ismini Mehmed Nebih olarak tashih etmek lazım. Zaten Necmeddin Efendi'nin bir oğlunun isminin Nebih olması da bu mührün doğruluğuna bir işarettir.


Yorumlar