MELHAME-İ CEVRİ


Günümüzde unutulmuş olan “Melhame” türü eserler bir devrin en çok istinsah edilen ve basılan eserleri arasındadır. “Melhame-i Cevrî” adıyla bilineni ise en meşhurlarındandır. Meteorolojik olayların gelişimini inceleyerek o yılda yaşanması muhtemel tabii ve sosyal hadiseleri, nazım halinde izaha kalkışan bir nevi “fal” kitabıdır.
Bu akşam çok yağmur yağdı. Fırtınalı, şimşekler, yıldırımlar arasında bir akşam geçirdik. Aklıma geldi, Cevri Efendi bu duruma ne izah getirmiş, Mayıs ayında yıldırım düşerse ne olur? 104. sayfayı buldum. Ahkam-ı Yıldırım başlığı altında aynen şu satırlar yazılıydı:
Zahir olursa berk-ı hâtif eğer
Böyledir hikmet-i kaza vü kader
Ola şerr u fesad ve cenk ü cidâl
Dem ola seyl ü mâ gibi seyyâl
Halk arasında zâhir ola fesâd
Edeler birbiriyle lecc u inâd
Aşikâre çıkar harâmîler
Yayıla yeryüzüne leşker-i şerr
Tâcirin malı oluna gâret
Ansızun halka erişe âfet
Hastalık çok ola bu yıl dahi hem
Derd-i teb nâsı eyleye pür-gâm


Yorumlar