MECLİS-İ MEBUSAN'IN SON ZABIT CERİDESİ


Fotoğrafta görülen gazete Türkiye Tarihi'nin önemli bir sayfasının kapanışının timsalidir. 18 Mart 1920 tarihi itibariyle son celsesini toplamış ve bugün itibariyle fiilen kapanmış olan Meclis-i Mebusan'ın Zabıt Ceridesi'dir. Buradan Anadolu'ya geçen ve yeniden seçilen delegelerle 23 Nisan 1920'de Ankara'da Büyük Millet Meclisi (ilk andaki isim böyledir, Türkiye sonradan eklenmiştir) kurulacaktır. İstanbul'da kalan gündemden müzakerelere devam etmek kaydıyla toplanan meclisimiz Kurtuluş Savaşı'nı bilfiil idare etmiştir.
İlginç bir durum tespit ettim. Bu gazetede mevcut Rıza Nur ve arkadaşlarının Protesto metni günümüzde TBMM tutanakları arasında aynı buradaki şekliyle bulunmamaktadır. Cumhuriyet Tarihçisi dostlar arasında bu durumun sebebini bilenlerin izahına muhtacız. 

Yorumlar