İNNALLAHE MAASSABİRİN


İran asıllı Çuvalcı Emrullah'ı Osmanlı adliyesi haksız yere hapse atmış ve çeşitli eziyetlerde bulunmuş. Hakkını arayıp sorumluların cezalandırılması talebiyle yazdığı dilekçeleri malum olacağı üzere çeşitli kanallarda örtbas edilip sonuçlandırılmamış. Emrullah Ağa bakmış olmuyor, son dilekçesine aşağıdaki gibi başlamış. İlginçtir bu dilekçe Sadrazam tarafından dikkate alınıp Adliye Nezareti ile muhabere edilmiş. Şimdi olsa akıbet nasıl olurdu bilemiyorum ama mahkemeye hakaretten yallah zindana pek uzak bir ihtimal değil galiba.
METİN:
Mesned-i Celil-i Sadaret-i Uzmaya
Ne bitmez tükenmez tahkikattır. On aydan beri hâlâ devam ediyor.
İnnallahe maassabirin. [Bakara 153, Allah Sabredenlerle Beraberdir]


Yorumlar