HÜNSA-İ MÜŞKİL


Türk Medeni Hukuku'nda yakın zamanlara kadar ihmal edildiği için kamuoyu kültüründen dışlanmış bir kavram vardır. "Hünsa-i Müşkil" diye bilinen bu kavramın kapsamına çift cinsiyetliler girer. Doğuştan çift cinsiyetli olanların toplumsal vaziyetleri üzerine medeni bir şekilde eğilinmediği için karanlık ve karmaşıktır. Oysa İslam Hukuku'nda "hünsa" üzerine epeyce bir kalem oynatılmıştır. Değerlendirmelerin yapıldığı yüzyıllar öncesinin ahlâkî ve hukukî seviyesinin bu konuda günümüzden daha insani olduğuna ait deliller vardır. Çift cinsiyetlileri günümüzde ayıplı hissettiren ve utanılacak durumlara sokan anlayışlarımızın aksine o devirlerde toplum içinde rahatlıkla yaşatabilecek teşhislerde bulunulmuş ve tanımlamalar da gayet isabetli olmuştur. Hünsaların tanımı yapılırken erkeklik ve dişilik aletinden de idrarını yapabilmesi belirleyici olmuştur. Bu tanım üzerinden verilen hükümleri meraklılarının incelemesine bırakıyorum.
Bu girişi yapmaktaki esas niyetim bundan sonra Türk siyasi hayatının en önemli unsuru olan siyasi partilerin tamamının benim için "Hünsa-i Müşkil" kategorisinde bulunduğunu kamuoyuna deklare etmektir. Bu partilerin çift cinsiyet üzerinden aletleri vardır ve her ikisinden de idrar yapabilmektedirler. İnsanoğlu için sıradan ve gayet tabii olan bu husus siyasi partileri hünsa yerine i.ne pozisyonuna sokmaktadır. Günümüzün gelişen "siyaset teknolojisinde" iyi bir ameliyatla baskın cinsiyeti tercih edeceklerine, hünsalıklarına devam etmeyi yeğlemektedirler. Hünsalarla iş tutulmaz vesselam.

Yorumlar