HUKUK-I ŞAHANE VE KIBRIS

Kıbrıs'ı İngilizlere Abdülhamid verdi. Vermemek için direndiği doğrudur. O devrin İngiliz paraleli birkaç rezil vüzera tarafından Hünkar Abdülhamid sıkboğaz edilerek tabir-i caizse ketenpereye getirilerek koca adayı İngilizlere teslim etti. Ne olursa olsun sonuçta Abdülhamid'in Kıbrıs'ı teslim ettiği inkar edilemez. Mücbir sebepler, hafifletici gerekçeler aranması boşunadır. Hele ki teslim anlaşmasının üzerine kendi eliyle "Hukuk-ı Şahaneme asla halel getirilmemek şartıyla muahedenameyi tasdik eylerim " diye yazması bir gurur vesilesi yapılmamalıdır. Yarın birgün o "Hukuk-ı Şahane"nin adanın tamamındaki hükümranlık haklarını tespit etmek için değil de sadece adanın devredilmesinden az önce aceleyle sınırları çevrilen "çiftlikat-ı hümayun" için kaydedildiğine dair bizzat Osmanlı Hariciyesinin İngilizlere verdiği bir nota falan ortaya çıkar da mahçup olursunuz!

Yorumlar