HATTAT DEMİRCİKULU YUSUF EFENDİ


Hattat Karahisârî mektebinin son temsilcisi Hattat Demircikulu Yusuf Efendi, yazılarını yazdığı Tophane Kılıç Ali Paşa Camii’nin tam karşısındaki Karabaş Dergâhı haziresinde medfundur. Karahisârî’nin öğrencilerinden Derviş Mehmed’in talebesidir. 2008 yılında çektiğim mezar taşı o zamanlar rahatlıkla görülüp kitabesi okunuyordu. Şimdilerde etrafını yabani otlar bürümüş vaziyette sadece külahını görebiliyorsunuz. İnternet ortamında da kitabeyi göremeyince nezdimdeki fotoğrafını paylaşmak istedim.
KİTABENİN METNİ
Teveffa el-Merhûm Hattat Yusuf
eş-Şehîr be-Demirci Kulu Tilmiz-i Derviş
Mehmed min-Telâmîz-i Ahmed el-Karahisârî
Sene 1020 [1611]


Yorumlar