EGE DENİZİ Mİ ADALAR DENİZİ Mİ


Gazi Mustafa Kemal Paşa “Ordular İlk Hedefiniz Akdeniz’dir” emrini verdiğinde ordumuz Sakarya’dan güneye kıvrılıp Akdeniz’e yol alırken neden vazgeçmiş de İzmir’e yönelmiş diye düşünebiliriz. Düşünürüz ama cevabını bulamayız. Çünkü böyle bir olay vuku bulmadı. İstiklal Harbi’ni yürüten ordumuz, Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın emrine tabi’ olarak Akdeniz’e yöneldi ve İzmir’i Yunan işgalinden kurtardı. Tabii ki bu İzmir, Antalya veya civarındaki bir yerleşim değildi. Türkler yüzyıllarca Adalar Denizi veya Bahr-i Sefid-Akdeniz adını verdikleri bu denize büyük bir cehalet örneği göstererek 1941’den sonra Ege Denizi, o denizin hinterlandına Ege Bölgesi demeye başladılar. Tabii ki kendi kafalarına göre yapmadılar. Üstelik bilimsel kaygılarla düzenlendiği iddia edilen Birinci Coğrafya Kongresi’nde bu halt işlendi. Orada Adalar Denizi isminin terk edilerek bundan sonra Ege Denizi olarak adlandırılması karar altına alınıyor. Bu değişiklik hangi ihtiyaçtan kaynaklandı, malum değil. Yüzyılların hatırasına sahip çıkmayan, İstiklal Mücadelesi tarihini inkâr eden bir anlayışı o devrin insanları nasıl kabullendiler, şaşılası bir durum. Mademki her yerin ismi aslına irca ediliyor, ben de şu ne idüğü belirsiz Ege Denizi adının terk edilip, bizden olan isminin geri verilmesini, Adalar Denizi olarak anılmasını talep ediyorum. Belki bu isimle birlikte yakınlarda sessiz sedasız Yunanlılara terk ettiğimiz adalarımız da aklımıza gelir.
Aşağıdaki harita Hatay'ın anavatana katılmasından önceki zamana ait. Türkiye Cumhuriyeti haritasında o vakitler Ege Denizi yerine Adalar Denizi ismi kullanılıyor. 1941'den sonra maalesef bizden olan, bizim olan ismi terk ediyoruz.


Yorumlar