YILDIZ SARAYINDA TERCÜME FAALİYETLERİ


Sultan İkinci Abdülhamid, Babıali’yi [Sadrazam ve Bakanlar Kurulu’nu] by-pas ederek Yıldız Sarayı’nda bir anlamda gölge kabine kurmuştu. Hariciye Nezareti’nin (Dışişleri Bakanlığı) mükemmel çalışan bir “Tercüme Odası” bulunuyordu. Buna rağmen bilgi akışını kendi inisiyatifiyle yönlendirmek istemiş ve bu maksatla Yıldız Sarayı’nda “Mabeyn Mütercimleri Odası”nı kurdurmuştu.
Burada çok çeşitli tercüme faaliyetleri yapılırdı. Belge, rapor, kitap, gazete türünden akla gelen her şey tercüme edilmiştir. Mesela Abdülhamid’in meraklı olduğu son çıkan polisiye romanlar çevrilir ve kendisine gece yatmadan önce yatak odasında bir paravanın arkasında okunurdu. Daha önemlisi dünya merkezlerinin gazeteleri yakından takip edilerek önemli haberler anında padişahın huzuruna takdim edilirdi.
Bu tercümeler için matbu defterler hazırlatılmış ve işi bittikten sonra da arşivlenmişlerdir. Ekteki fotoğraflarda 5 Nisan 1890 tarihli İngiliz Daily News gazetesinden Rus Çarının inflüenzadan muzdarip olduğuna dair haberin çevirisini görmektesiniz.

"GAZETE TERCÜMESİ" YAZILI KAPAK


Yorumlar