YENİBAHÇELİ ZEHRA HANIMIN FERYADI

Savaş kışkırtıcıları, kan içici vampirler… Başkalarının hayatları üzerinden kurduğunuz dünyalarda rahat huzur görmeyin. Ezip geçtiğiniz Zehra hanımlar ve masum yavrularının ahları tutsun, sahte dünyalarınız başınıza yıkılsın…
MARUZDUR
Cariyeleri Yenibahçe’de Kaptan Sinan Paşa Mahallesi’nde sakineyim. Son derece zaruret içinde imrar-ı hayat ediyorum. Dört evladım her gün gıdalarını temin edemediğimden ağlayorlar. Artık bundan fazla tahammül edemeyeceğim. Çocuklarım bir gün açlıktan ölecekler. Üç tanesinin mektep zamanıdır. Her sene Maarif’e istida verdim. Üç senedir hiçbir yere yerleştiremedim. Yirmi dört saatte yalnız bir dilim kuru ekmekle iktifa eden yavrularımı okutmak içün lazım gelen meblağı tedarikten acizim. Üvey pederleri başlarında veli idi. O da Çanakkale’de şehit oldu. Büsbütün bi-vaye kaldık. Milletin babası olan zat-ı sadaretpenahilerine sığınarak niyaz ve istirhamda bulunuyoruz. İkisi kız biri oğlan olan üç evladımı leyli bir mektebe yerleştirmenizi merhametinizden bekliyoruz. Gerçi sene başı değilse de artık açlıktan takatleri kalmayan yavrucuklara pek büyük bir lütufta bulunacağınızı ümit ediyoruz. Üç öksüzüme bir mektep bulsam henüz iki yaşında olan bir erkek evladımla artık hizmetçiliğe de gidebilirim. Çocuklarıma merhamet ediniz. Biz milletin muhtac-ı muavenet evladı siz de onların muhterem alicenap pederleri oldukça sizden başka müracaat edecek bir kapı bulamadım. Bir aileyi sefaletten kurtarmakla pek büyük bir lütufta bulunmuş olacaksınız. Ol babda emr u ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir. 17 Nisan 1333 [17 Nisan 1917]
Yenibahçe’de Kaptan Sinan Paşa Mahallesi’nde 1 numaralı hanede Beşinci Fırka Alay 14 Bölük 4’de Yassıviran karyeli Tevfik oğlu şehid Feyzi Çavuş’un zevcesi cariyeniz Zehra

Yorumlar