VATİKAN - MÜRTECİ DEVLET


Dünyanın en mürteci devleti Vatikan, burnunu hiç çıkarmadığı Ermeni meselesindeki tavrını net olarak ortaya koymuş. Katolik, Ortodoks ve Protestanlara bizler Hristiyanlık mezhepleri olarak bakıyoruz. Kendi Ehl-i Sünnet anlayışımızın dört mezhep telakkisinin iz düşümünü orada da görmek hoşumuza gidiyor herhalde. Oysa bunlar birbirlerini mezhep değil ayrı ayrı "religion" olarak görüyorlar. Bu uğurda Gregoryen Anadolu Ermenileri tebaa-i sadıkamız iken, Osmanlıyı destablize etmek yolunda bunların bir kısmını önce Katolik dinine intisap ettirdiler. Haliyle Anadolu Ermenilerinin bir kısmı kendilerine Papa'yı merci seçtiler. Bu faaliyete Gregoryen Ermenilerimiz şiddetle tepki verdiler. İkinci Mahmud'dan bunları sürgüne yollamasını bizzat Ermeni Patriği ve cemaati istedi (bu konuda Kemal Beydilli'nin kitabını tavsiye ederim). Daha sonra da Amerika dünyanın bekçisi olma yolunda bizim Ermenilerimizin bir kısmını Protestan dinine geçirtti. Yani çok başlı bir Ermeni cemaati karşımıza çıktı. Sonradan Gregoryenler de Osmanlı karşıtı bir havaya girdilerse de fazla uzun sürmedi. Yine aklın yolunun bir olduğunu gördüler. İşte 200-250 senedir Ermeni tahrikçiliğinin bizzat içinde yer alan Vatikan mürtecileri bugün niyet-i haliselerini açıklamışlardır. En son Fransa ile bu hususta neler yaşadık herkesin hatırındadır. Ambargodan tutun diplomatik ilişkilere kadar ne kısıtlamalara gitmiştik. Şimdi de acilen, hemen "mukabele-i bi'l-misil" ile hareket edilerek gereken cevap verilmelidir. Bin yılın kinini kusacak adamlara ne devlet muamelesi, ne de din adamı muamelesi yapılır. Sadece bunların arka planını teşhir edecek politikalara ihtiyacımız vardır.

Yorumlar